1.: Công tắc hành trình Honeywell 1DM3

Công tắc Honeywell 1DM3.

 • Kích thước:13,97 mm x 28,45 mm.

 • Sealed: Không có.

 • Dòng tải cho phép: 10 A.

 • Loại tiếp điểm: SPDT.

 • Cơ cấu tác động: Đầu Pittông hình viên đạn.

 • Chân cắm: Loại kết nối nhanh( Quick Connect).

 • Nhiệt độ hoạt động: -37 °C to 82 °C [-35 °F to 180 °F].

 • Điện áp hoạt động: 250 Vac.

  Lực tác động:4,17 N [15 oz] max.

 • Lực hồi về:0,83 N [3.0 oz] min.

 • Độ dịch chuyển: 9,53 mm [0.375 in] min.

 • Nguyên liệu: Plastic.

 2. Kích thước

Công tắc hành trình Honeywell 1DM3

Công tắc hành trình Honeywell 1DM3

Mã: 1DM3 Danh mục: