1. : Công tắc hành trình SL1-HK

  • Kiểu tác động: Top Plunger – Short

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO SPDT

  • Dòng tiếp điểm: 0.1A

  • Độ kín nước: IP67

2. Kích thước: 

Image title

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình SL1

Mã: SL1-HK Danh mục: