1. : Công tắc hành trình SL1-A

  • Kiểu tác động: Top Roller Plunger

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO SPDT

  • Dòng tiếp điểm: 5A

  • Độ kín nước: IP67

2. Kích thước: 

  • Image title

    ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình SL1

Mã: SL1-A Danh mục: