1.: Công tắc nút nhấn Honeywell AML21GBE3AA


  • Kiểu nối dây: SPDT.

  • Loại tác động: Tác động tạm thời.

  • Chân cắm:.025 x .025 (Printed Circuit, or Push-On).

  • Dải điện áp/Ampe: 0.4-3 A @ 0.5-125 Vac|0.4-2 A @ 0.5 -250 Vac|0.4-2 A @ 0.5-30 Vdc.

  • Điện áp LED/Lamp/Neon: 28 V Lamp.

  • Sử dụng nút AML51.

2. Kích thước:

Công

 

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc nút nhấn Honeywell AML

Mã: AML21GBE3AA Danh mục: