Xylanh khí CKD, series CMK2-F

Bore size: Ø20, 25, 32, 40 mm

Tác động kép

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Port size: Rc1/8

Tốc độ: 1 … 200 mm/s

Giảm chấn: Đệm cao su

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300 mm

Mã: CMK2-F Danh mục: