Xylanh khí CKD, series CMK2-SR

Bore size: Ø20, 25, 32, 40 mm

Tác động: Tác động đơn, lò xo kéo về

Áp suất: 0.2 – 1.0 MPa

Port size: Rc1/8

Tốc độ: 50 – 100 mm/s

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm

Mã: CMK2-SR Danh mục: