Xylanh khí CKD, series CMK2-T

Bore size: Ø20, 25, 32, 40 mm

Tác động: Tác động kép, loại chịu nhiệt

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Port size: Rc1/8

Tốc độ: 50 – 500 mm/s

Giảm chấn: Đệm cao su

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm

Mã: CMK2-T Danh mục: