Xylanh khí CKD, loại hình trụ, series SCPD2-T

Bore size: Ø6, 10, 16 mm

Hoạt động: Tác động kép, loại chịu nhiệt

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Port size: M5

Tốc độ: 50 – 500 mm/s

Hành trình: 15, 30, 45, 60 mm

Mã: SCPD2-T Danh mục: