Dc stepping motor & driver oriental CRK524PMAP

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental CRK524PMAP

  • Động cơ bước Oriental CRK524PMAP.

  • Số phase 5.

  • Kích thước khung Motor 28mm.

  • Độ phân giải 0.36/Step.

  • Loại trục Motor Trục Đơn.

  • Chết độ các ngõ I/O của Driver Photocoupler.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

  • Điện áp cung cấp 24VDC.

2.Kích thước

DC Stepping Motor & Driver Oriental CRK524PMAP

Mã: CRK524PMAP Danh mục: