Dc stepping motor & driver oriental CRK525PAKP

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental CRK525PAKP

  • Động cơ bước Oriental CRK525PAKP.

  • Số phase 5.

  • Kích thước khung Motor 28mm.

  • Độ phân giải 0.72/Step.

  • Loại trục Motor Trục đơn.

  • Chết độ các ngõ I/O của Driver Photocoupler.

  • Driver sử dụng không qua bộ phát xung.

  • Điện áp cung cấp 24VDC.

2.Kích thước

DC Stepping Motor & Driver Oriental CRK525PAKP

Mã: CRK525PAKP Danh mục: