DC stepping motor & driver oriental RBK223PB-PS10

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK223PB-PS10

  • Động cơ bước Oriental RBK223PB-PS10

  • Số pha 2.

  • Kích thước khung Motor 28mm.

  • Loại trục: Trục đôi.

  • Loại hộp số : PS.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

2.Kích thước

DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK223PB-PS10

Chọn các mã sản phẩm khác của DC Stepping Motor & Driver

Mã: RBK223PB-PS10 Danh mục: