DC stepping motor & driver oriental RBK223PB-PS5

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK223PB-PS5

  • Động cơ bước Oriental RBK223PB-PS5

  • Số pha 2.

  • Kích thước khung Motor 28mm.

  • Loại trục: Trục đơn.

  • Loại hộp số : PS.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

2.Kích thước

DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK223PB-PS5

Chọn các mã sản phẩm khác của DC Stepping Motor & Driver

Mã: RBK223PB-PS5 Danh mục: