DC stepping motor & driver oriental RBK244PB-P5

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK244PB-P5

  • Động cơ bước Oriental RBK244PB-P5

  • Số pha 2.

  • Kích thước khung Motor 42mm.

  • Loại trục: Trục đôi.

  • Loại hộp số : PL.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

2.Kích thước

DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK244PB-P5

Chọn các mã sản phẩm khác của DC Stepping Motor & Driver

Mã: RBK244PB-P5 Danh mục: