DC stepping motor & driver oriental RBK264PA-P36

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK264PA-P36

  • Động cơ bước Oriental RBK264PA-P36

  • Số pha 2.

  • Kích thước khung Motor 60mm.

  • Loại trục: Trục đơn.

  • Loại hộp số : PL.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

2.Kích thước

Mã: RBK264PA-P36 Danh mục: