DC stepping motor & driver oriental RBK266A-R26

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK266A-R26

  • Động cơ bước Oriental RBK266A-R26

  • Số pha 2.

  • Kích thước khung Motor 56.4mm.

  • Độ phân giải  1.8˚/Step với encoder.

  • Loại trục: trục đơn.

  • Ngõ ra encoder: 3 kênh A B I.

  • Độ phân giải: 400xung/ vòng.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

2.Kích thước

DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK266A-R26

Chọn các mã sản phẩm khác của DC Stepping Motor & Driver

Mã: RBK266A-R26 Danh mục: