DC stepping motor & driver oriental RBK266PB-P10

1.Mô tả DC Stepping Motor & Driver Oriental RBK266PB-P10

  • Động cơ bước Oriental RBK266PB-P10

  • Số pha 2.

  • Kích thước khung Motor 60mm.

  • Loại trục: Trục đôi.

  • Loại hộp số : PL.

  • Driver sử dụng phải qua bộ phát xung.

2.Kích thước

Mã: RBK266PB-P10 Danh mục: