1. : Điều khiển nhiệt độ Omron E53-CK01

– Module điều khiển nhiệt độ Omron E53-CK01

– Module dùng để gắn trên bộ điều khiển nhiệt độ E5CK

– Chức năng: kết nối truyền thông RS 485

– Công cụ truyền thông:  Half-duplex

– Công cụ đồng bộ: Start-Stop

– Tốc độ truyền: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2 kbps

  Tham khảo thêm các sản phẩm Điều khiển nhiệt độ Omron E5CK

Mã: E53-CK01 Danh mục: