1. : Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AK

 

– Điện áp cung cấp: 100-240 VAC  

– Điều khiển ON/OFF hoặc PID

– Ngõ ra:
  ♦ Relay 5 A-250 V
  ♦ SSR: 1 A tại 75-250 VAC
  ♦ Ngõ ra điện áp

– Ngõ vào :
  ♦ Can nhiệt: K, J, T…
  ♦ JPt100, Pt100
  ♦ Ngõ vào dòng điện: 0-20 mA
  ♦ Ngõ vào điện áp: 0-5 V, 0-10 V

– Công suất tiêu thụ: 16 VA

 

2. Kích thước

 

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AK

 

3.  Sơ đồ nối dây

 

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AK

 

 Tham khảo thêm các sản phẩm Điều khiển nhiệt độ Omron E5AK

 

Mã: E5AK Danh mục: