1. : Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C2ML-500

 -Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C2ML-500

-Nguồn cung cấp: 100…240 VAC

-Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC

-Số ngõ ra mở rộng: 2

-Cảm biến ngõ vào:

 + Cặp nhiệt độ: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, hoặc PL II

+ Nhiệt điện trở Plantium Pt100 hoặc JPt100 

2. Kích thước  

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C2ML-500

3. Sơ đồ đấu dây  

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C2ML-500

4. Ứng dụng 

  • Điều khiển mực nước trong bể bằng cách phối hợp thêm cảm biếnsiêu âm.
    Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C2ML-500