1. : Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500

 

– Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500

– Nguồn cung cấp: 100…240 VAC

– Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250 VAC, 3 A 

– Cảm biến ngõ vào: 
 + Dòng ngõ vào: 4…20 mA
 hoặc 0…20 mA
 + Áp ngõ vào: 1…5 V, 0…5 V, hoặc 0…10 V

2. Kích thước

 

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500

 

3. Sơ đồ đấu dây

 

 Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500

 

4. Ứng dụng

 

  • Điều khiển mực nước trong bể bằng cách phối hợp thêm cảm biếnsiêu âm.

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500

  • Điều khiển nhiệt độ trong lò.

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-RML-500