• Đóng cắt VCB Mitsubishi 20-VPR-25D 1D06530A00

  • 24KV,630A,25KA/3S Control 110VAC.

  • => Chọn các mã sản phẩm của VCB Mitsubishi VPR

Mã: 20-VPR-25D Danh mục: