• 1. MCB ABB S293-C80

  • Cầu dao điện tự động ABB loại S293-C80

  • Mã sản phẩm: GHS2932001R0804

  • Dòng định mức: 80 A

  • Số cực: 3

  • Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần đóng cắt

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10 kA theo tiêu chuẩn IEC 898

  • 2.Kích thước

  • MCB ABB S293-C80   MCB ABB S293-C80

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB S280
Mã: GHS2932001R0804 Danh mục: