• 1. MCB ABB S294-C125

  • Cầu dao điện tự động ABB loại S294-C125

  • Mã sản phẩm: GHS2942001R0844

  • Dòng định mức: 125 A

  • Số cực: 4

  • Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần đóng cắt

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10 kA theo tiêu chuẩn IEC 898

  • 2.Kích thước

  • MCB ABB S294-C125   MCB ABB S294-C125

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB S280
Mã: GHS2942001R0844 Danh mục: