1..

  • MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C15.

  • Dòng định mức: 15A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch 480V AC: 14kA.

  • Tiêu chuẩn UL 489, CSA 22.2, No. 5

2.Kích Thước.

MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C15

MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C15MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C15

Mã: 140U-G1C2-C15 Danh mục: