1..

  • MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C30

  • Dòng định mức: 30A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch 480V AC: 14kA.

  • Tiêu chuẩn UL 489, CSA 22.2, No. 5

2.Kích Thước.

MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C30

MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C30MCCB Allen-Bradley 140U-G1C2-C30

Mã: 140U-G1C2-C30 Danh mục: