1..

  • MCCB Allen-Bradley 140U-G2C3-C70.

  • Dòng định mức: 70A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch 480V AC: 22kA.

  • Tiêu chuẩn UL 489, CSA 22.2, No. 5

2.Kích Thước.

MCCB Allen-Bradley 140U-G2C3-C70

 

  Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB Allen-Bradley

Mã: 140U-G2C3-C70 Danh mục: