1.: MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/2P/100KA

  • Dòng định mức: 16–25 25–40 40–63 63–100 80–125 A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch 230V AC: 100kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/2P/100KA

MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/2P/100KA

MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/2P/100KA

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF125-HGW RT/2P/100KA Danh mục: