1.. MCCB Mitsubishi NF125-SW 3P 20A 30KA

  • MCCB Mitsubishi NF125-SW 3P 20A 30KA.

  • Dòng định mức: 32A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 30kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF125-SW 3P 20A 30KA

MCCB Mitsubishi NF125-SW 3P 20A 30KA

 MCCB Mitsubishi NF125-SW 3P 20A 30KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF125-SW 3P 20A 30KA Danh mục: