1.. MCCB Mitsubishi NF125-SW/3P/30KA

  • MCCB Mitsubishi NF125-SW/3P/30KA.

  • Dòng định mức: 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 30kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF125-SW/3P/30KA

MCCB Mitsubishi NF125-SW/3P/30KA

 MCCB Mitsubishi NF125-SW/3P/30KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF125-SW/3P/30KA Danh mục: