1.. MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/3P/36KA

  • MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/3P/36KA.

  • Dòng định mức: 125–160 A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 36kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/3P/36KA

MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/3P/36KA

 MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/3P/36KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF160-SGW RT/3P/36KA Danh mục: