1.. MCCB Mitsubishi NF160-SW 2P 150A 50kA

  • MCCB Mitsubishi NF160-SW 2P 150A 50kA.

  • Dòng định mức: 150A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 50kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF160-SW 2P 150A 50kA

MCCB Mitsubishi NF160-SW 2P 150A 50kA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF160-SW 2P 150A 50kA Danh mục: