1.: MCCB Mitsubishi NF250-CW

  • MCCB Mitsubishi NF250-CW.

  • Dòng định mức: 125, 150, 175, 200, 225, 250 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 18/9 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi  NF250-CW

 MCCB Mitsubishi  NF250-CW

 

 

MCCB Mitsubishi  NF250-CW

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-C

Mã: NF250-CW Danh mục: