1.. MCCB Mitsubishi NF250-SW/3P/225A/30kA

  • MCCB Mitsubishi NF250-SW/3P/225A/30kA.

  • Dòng định mức: 225A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 30kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF250-SW/3P/225A/30kA

MCCB Mitsubishi NF250-SW/3P/225A/30kA

 

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF250-SW/3P/225A/30kA Danh mục: