1.. MCCB Mitsubishi NF32-SW

  • MCCB Mitsubishi NF32-SW.

  • Dòng định mức: 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 5/2 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF32-SW

 

MCCB Mitsubishi NF32-SW

 


  • > Chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF32-SW Danh mục: