1.: MCCB Mitsubishi NF630-HEW

  • Dòng định mức: 300~630 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF630-HEW

MCCB Mitsubishi NF630-HEW

MCCB Mitsubishi NF630-HEW

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF630-HEW Danh mục: