1.. MCCB Mitsubishi NF630-SW/4P/50KA

  • MCCB Mitsubishi NF630-SW/4P/50KA.

  • Dòng định mức: 500, 600, 630 A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 50kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF630-SW/4P/50KA

MCCB Mitsubishi NF630-SW/4P/50KA

 MCCB Mitsubishi NF630-SW/4P/50KA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF630-SW/4P/50KA Danh mục: