• Xylanh CDJ2B16­-30+100-­B­-XC10 

  • Đường kính: 16 mm

  • Hành trình: 30 mm

  • Áp suất: 0.06 – 1.05 MPa

  • Vận tốc: 50 – 750 mm/s

 

Mã: Xy lanh SMC CDJ2B16-­30+100-­B­-XC10 Danh mục: