PLC Allen-bradley 1492-AIFM4-3

: PLC Allen-Bradley 1492-AIFM4-3

FEED-QUA 4 KÊNH ANALOG IFM
3 thiết bị đầu cuối PER CHANNEL

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 


Mã: 1492-AIFM4-3 Danh mục: