PLC Allen-Bradley 1492-XIM2024-8R

PLC Allen-Bradley 1492-XIM2024-8R 

  • 20-PIN RELAY Master DIGITAL IFM
    24V DC
    8 rơle

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã: 1492-XIM2024-8R Danh mục: