1.:

 • Analog I/O Module 1771-NT2

 • Số ngõ vào: 8

 • Tín hiệu vào:

  • -5/+55 mV (0.95 mV/bit)

  • B, R, S, Thermocouple (0.03 °C/bit, 0.06 °F/bit)

  • E, J, K, T Thermocouple (0.1°C/bit, 0.2 °F/bit)

  • C Thermocouple (0.07 °C/bit, 0.1°F/bit)

  • N Thermocouple (0.03 °C/bit, 0.5 °F/bit)

 • Khối đấu dây:1771-RTP1

 • Dòng điện tiêu thụ: 1.5A

2.Đấu dây:

Analog I/O Module 1771-NT2


Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley PLC-5 

Mã: 1771-NT2 Danh mục: