PLC Mitsubishi 4KRAM

IC nhớ 4KRAM

Loại bộ nhớ: RAM

Số lượng chân: 28

Dung lượng bộ nhớ (kbyte): 8

Tham khảo thêm các sản phẩm Battery Memory A

Mã: 4KRAM Danh mục: