PLC Mitsubishi 4KROM

IC nhớ 4KROM

Loại bộ nhớ: EPROM 

Số lượng chân: 28 

Dung lượng bộ nhớ (kbyte): 8

Tham khảo thêm các sản phẩm Battery Memory A

Mã: 4KROM Danh mục: