1.

  • PLC Mitsubishi FX2N-32MR-ES/UL

  • Số ngõ vào số: 16.

  • Số ngõ ra số: 16, Relay.

  • Nguồn cung cấp: 240 VAC.

  • Đồng hồ thời gian thực.

  • Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.

  • Truyền thông RS232C, RS 485.

  • Kích cỡ W x H x D: 150 x 90 x 87.

2. Kích thước

3. Sơ đồ nối dây

  • Sơ đồ nối dây ngõ vào:

  • Sơ đồ nối dây ngõ ra:

Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Mitsubishi

Mã: FX2N-32MR-ES/UL Danh mục: