PLC Omron C200H-PRO27-E

1. : PLC Omron C200H-PRO27-E

– Bộ lập trình cầm tay C200H-PRO27-E

– Dùng để lập trình cho CPM2A

– PLC có thể được đặt một trong 3 chế độ từ Program Console bằng khóa chuyển (Key Switch)

– Có password bảo vệ khi muốn truy cập vào nội dung của PLC

– Ngôn ngữ lập trình bậc thang

– Có thể theo dõi được trạng thái của PLC

2. Cách kết nối

PLC Omron C200H-PRO27-E Mã: C200H-PRO27-E Danh mục: