PLC Omron C200PC-ISA03-SRM-E

1. : PLC Omron C200PC-ISA03-SRM-E

– Board giao tiếp PC trong mạng SYSMAC C200PC-ISA03-SRM-E

– Loại CPU tương thích: C200HG-CPU43

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON C200H 

Mã: C200PC-ISA03-SRM-E Danh mục: