Power Supply Siemens PSU100L 24V/5A

 .

Power Supply Siemens PSU100L 24V/5A

  • Bộ nguồn được thiết kế với những tiêu chuẩn phù hợp với môi trường công nghiệp và cũng cấp tất cả các chức năng quang trọng với một mức giá hợp lý

  • 24V/5A.

  • Chiều rộng hẹp.

  • Mức độ hiệu quả cao.

  • LED trạng thái xanh báo hiệu 24V OK .

  • Có thể kết nối song song.

  • Nhiệt độ mội trường từ 0 °C to 60 °C

  • Bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá dòng.

  => Chọn các mã sản phẩm khác của Power Supply Siemens

Mã: PSU100L 24V/5A Danh mục: