• Relay Công Suất Bán dẫn G3PA-210B-VD

  • Thời gian hoạt động ½ chu kỳ điện nguồn của tải + tối đa 1 ms. (Ðầu vào DC)

  • Kích thước (mm): 90x27x100

  • Cáh ly: phototriac

  • Ngõ ra: 10A tại 24 đến 240VAC

  • Ngõ vào: 5 đến 24VDC

  • Dòng rò: Tối đa 5mA (tại 100 VAC)

        Tối đa 10mA (tại đầu vào 200VAC)

  • Cường độ của điện môi: 4000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút, chịu dao động

  • Chịu dao động: Sự cố 10 đến 55 Hz, biên độ 0,75-mm

⇒Chọn các mã sản phẩm của Relay Omron G3PA

Mã: G3PA-210B-VD Danh mục: