1. : Relay Omron G2A-432A-D DC24

– Rơle đơn ổn G2A-432A DC12

– Điện áp cuộn dây: 24 VDC 45 mA

⇒Chọn các mã sản phẩm của Relay Omron G2A

Mã: G2A-432A-D DC24 Danh mục: