1. : Relay Omron G2A-432A-N1 DC24

– Relay Omron G2A-432A-N1 DC24

– Điện áp cuộn dây: 24 VDC 50 mA

– Loại tiếp điểm: 4PDT

– Dòng tải định mức của tiếp điểm:
 + 110 VAC 0.3 A (Resistive load)
 + 110 VAC 0.2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))
 + 24 VDC 0.5 A (Resistive load)
 + 24 VDC 0.3 A (Inductive load (L/R = 7 ms))

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm:
 + AC: 1 A (Resistive load)
 + AC: 0.75 A (Inductive load (cos phi = 0.4))
 + DC: 3 A (Resistive load)
 + DC: 1.5 A (Inductive load (L/R = 7 ms)

– Loại chân cắm: Plug-in 

 

2. Kích thước

 

Mã: G2A-432A-N1 DC24 Danh mục: