1. : Relay Omron G4Q-211A24VAC

 – Relay Omron G4Q-211A24VAC

– Có chắn hồ quang

– Công suất tiêu thụ: 6.4VA

– Điện áp cuộn dây:

 + 24 VAC 307mA (50Hz)

 + 24 VAC 266 mA (60Hz) 

– Loại tiếp điểm: DPDT

– Tải định mức:

 + 24 VAC 5A

 + 24 VAC 5 A(L/R = 7ms) 

2. Kích thước 

Relay

 

3. Sơ đồ nối dây

 

Relay

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Relay Omron G4Q

Mã: G4Q-211A24VAC Danh mục: